Att välja sport solglasögon och sportögon

Välja solglasögon och skyddsglasögon.

De viktigaste övervägandena när du väljer solglasögon för din sport bör vara.

• Ramens form och material.
• Linsernas material och design.
• Färgens färg och densitet.

För många sporter är de ideala materialen för både ram och linser sådana som är slagfast och lätt. Formen bör ge stora synfält för att säkerställa tydlig syn även i de perifera områdena och kan behövas för att skydda mot sidoeffekter. Ramar i wrap-stil är väldigt fashionabla medan de erbjuder ett gott skydd mot påverkan från främmande kroppar och stort övergripande skydd mot skadligt UV-ljus. Att skydda ögat mot UV-strålar är av stor betydelse för de som deltar i utomhussporten. De skadliga strålarna från solen kan orsaka stora skador på ögonen.

Lämna ett svar